Súkromná fotogaléria ©
Fotogaléria železničných vozidiel
   
 „Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain